2 Titles

This section includes publications from the subject area BUSINESS & ECONOMICS / BUS000000 General according to the BISAC classifier.

All Books

Cover for CHALLENGES AND PARADIGM OF NATIONAL AND INTERNATIONAL SECURITY OF THE XXI CENTURY: ECONOMIC AND TECHNOGENIC DISCOURSE CHALLENGES AND PARADIGM OF NATIONAL AND INTERNATIONAL SECURITY OF THE XXI CENTURY: ECONOMIC AND TECHNOGENIC DISCOURSE
Oksana Chernega, Maria Kolchuk, Yuliia Bocharova, Oleksandr Ishchenko, Svitlana Ostapenko, Svitlana Revutska, Hannah Udovichenko, Liliia Dmytruk, Natalia Ivanova, Nataliia Pryimak, Tetiana Kozhukhova, Olena Nieizviestna, Kateryna Khavrova, Lyubov Shevchenko, Yuliia Lyzhnyk, Volodymyr Kotkovskyi, Yevhenii Tryhubchenko, Ganna Gorina, Galina Bohatyryova, Olha Nikolaichuk, Oleksandr Romanykha, Valentyn Khorolskyi, Radion Nykyforov, Yurii Korenets, Olga Simakova, Iuliia Goriainova
October 15, 2022
Cover for INNOVATIVE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMIES INNOVATIVE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMIES
Bogdan Grechanyk, Victor Petrenko, Tetiana Ostapenko, Dmytro Onopriienko, Iryna Hrashchenko, Olena Palyvoda, Svitlana Krasniuk, Elvira Danilova, Igor Matyushenko, Valeriy Ryeznikov, Olga Tofaniuk, Olena Khanova, Larysa Grygorova-Berenda, Anna Zaitseva, Mykola Serbov, Inna Irtyshcheva, Olena Pavlenko
December 31, 2022