1 Titles

All Books

Cover for LOGISTICS SYSTEMS: TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC ASPECTS OF EFFICIENCY LOGISTICS SYSTEMS: TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC ASPECTS OF EFFICIENCY
Valerii Samsonkin, Viktor Myronenko, Iuliia Bulgakova, Rosalia Shcherbyna, Oksana Yurchenko, Oleksandr Pohorilyi, Georgii Prokudin, Oleksiy Chupaylenko, Viktoriia Lebid, Olena Denys, Tetiana Khobotnia, Alina Nazarova, Myroslav Oliskevych, Viktor Danchuk, Roman Pelo, Serhij Nikipchuk, Vasyl Brytkovskyi, Oleg Sorokivskyi, Sergey Rudenko, Tetiana Kovtun, Victoriya Smrkovska, Tetiana Smokova, Kateryna Garbazhii, Dmytro Kovtun, Diana Raiko, Irina Fedorenko, Olena Kitchenko, Valerii Kobieliev, Mariia Litvynenko, Tаtiana Romanchik
December 31, 2022