3 Titles

This section includes publications from the subject area TECHNOLOGY & ENGINEERING / TEC009070 Mechanical according to the BISAC classifier.

All Books

Cover for BIOCONSTRUCTION  IN  TRAUMATOLOGY BIOCONSTRUCTION IN TRAUMATOLOGY
P. Muzichenko
May 3, 2017
Cover for DYNAMIC PROCESSES IN TECHNOLOGICAL TECHNICAL SYSTEMS DYNAMIC PROCESSES IN TECHNOLOGICAL TECHNICAL SYSTEMS
Ivan Nazarenko, Oleg Dedov, Iryna Bernyk, Andrii Bondarenko, Andrii Zapryvoda, Maxim Nazarenko, Ivan Pereginets, Yevhen Mishchuk, Mykola Kyzminec, Serhii Oryshchenko, Oleg Fedorenko, Sergii Tsepelev, Artur Onyshchenko, Liudmyla Titova, Ivan Rogovskii, Mykola Ruchynskyi, Anatoly Svidersky, Volodymyr Slipetskyi, Maksym Delembovskyi, Igor Zalisko, Mykola Nesterenko
December 29, 2021
Cover for MEANS OF MECHANIZATION AND TECHNOLOGIES FOR MELONS PROCESSING MEANS OF MECHANIZATION AND TECHNOLOGIES FOR MELONS PROCESSING
Talgat Kulazhanov, Lyazzat Baibolova, Mikhail Shaprov, Dinara Tlevlessova, Anna Admaeva, Ainura Kairbayeva, Sanavar Azimova, Marzhan Kizatova, Aigerim Nazymbekova
December 29, 2021