2 Titles

This section includes publications from the subject area TECHNOLOGY & ENGINEERING / TEC031000 Power Resources / General according to the BISAC classifier.

All Books

Cover for ENERGY FACILITIES: MANAGEMENT AND DESIGN AND TECHNOLOGICAL INNOVATIONS ENERGY FACILITIES: MANAGEMENT AND DESIGN AND TECHNOLOGICAL INNOVATIONS
Andriy Polishchuk, Volodymyr Kulyk, Vira Teptya, Sviatoslav Vishnevskyi, Yurii Hrytsiuk, Iryna Hrytsiuk, Viacheslav Komar, Petro Lezhniuk, Vladyslav Lesko, Yuliya Malogulko, Volodymyr Netrebskyi, Olena Sikorska, Volodymyr Khomenko, Oksana Chernysh, Viacheslav Barsukov, Viktor Tverdokhlib, Arkadij Berezovskij, Volodymyr Slobodianyk, Natalia Minska, Roman Shevchenko, Vasyl Servatyuk, Valery Strelets, Victoria Lukashenko, Yaroslav Kalchenko, Ernst Kussul, Tetyana Baydyk, Masuma Mammadova, Jorge Luis Rodriguez Mendoza
December 31, 2022
Cover for THERMOECONOMIC DIAGNOSTICS AND OPTIMIZATION OF STEAM COMPRESSOR THERMOTRANSFORMERS THERMOECONOMIC DIAGNOSTICS AND OPTIMIZATION OF STEAM COMPRESSOR THERMOTRANSFORMERS
Yu. Matsevity, D. Kharlampidi, V. Tarasova, M. Kuznetsov
December 1, 2016