3 Titles

This section includes publications from the subject area TECHNOLOGY & ENGINEERING / TEC031010 Power Resources / Alternative & Renewable according to the BISAC classifier.

All Books

Cover for ENERGY FACILITIES: MANAGEMENT AND DESIGN AND TECHNOLOGICAL INNOVATIONS ENERGY FACILITIES: MANAGEMENT AND DESIGN AND TECHNOLOGICAL INNOVATIONS
Andriy Polishchuk, Volodymyr Kulyk, Vira Teptya, Sviatoslav Vishnevskyi, Yurii Hrytsiuk, Iryna Hrytsiuk, Viacheslav Komar, Petro Lezhniuk, Vladyslav Lesko, Yuliya Malogulko, Volodymyr Netrebskyi, Olena Sikorska, Volodymyr Khomenko, Oksana Chernysh, Viacheslav Barsukov, Viktor Tverdokhlib, Arkadij Berezovskij, Volodymyr Slobodianyk, Natalia Minska, Roman Shevchenko, Vasyl Servatyuk, Valery Strelets, Victoria Lukashenko, Yaroslav Kalchenko, Ernst Kussul, Tetyana Baydyk, Masuma Mammadova, Jorge Luis Rodriguez Mendoza
December 31, 2022
Cover for INNOVATIVE THERMAL TRANSFORMATION SYSTEMS. ANALYSIS. SYNTHESIS. OPTIMIZATION INNOVATIVE THERMAL TRANSFORMATION SYSTEMS. ANALYSIS. SYNTHESIS. OPTIMIZATION
Yu. Matsevity, D. Kharlampidi, V. Tarasova, M. Kuznetsov
June 7, 2018
Cover for THERMOGASDYNAMICS OF PHYSICAL AND ENERGY PROCESSES IN ALTERNATIVE TECHNOLOGIES THERMOGASDYNAMICS OF PHYSICAL AND ENERGY PROCESSES IN ALTERNATIVE TECHNOLOGIES
A. Rusanov, V. Solovei, M. Zipunnikov, A. Shevchenko
December 24, 2018