1 Titles

All Books

Cover for ENERGY FACILITIES: MANAGEMENT AND DESIGN AND TECHNOLOGICAL INNOVATIONS ENERGY FACILITIES: MANAGEMENT AND DESIGN AND TECHNOLOGICAL INNOVATIONS
Andriy Polishchuk, Volodymyr Kulyk, Vira Teptya, Sviatoslav Vishnevskyi, Yurii Hrytsiuk, Iryna Hrytsiuk, Viacheslav Komar, Petro Lezhniuk, Vladyslav Lesko, Yuliya Malogulko, Volodymyr Netrebskyi, Olena Sikorska, Volodymyr Khomenko, Oksana Chernysh, Viacheslav Barsukov, Viktor Tverdokhlib, Arkadij Berezovskij, Volodymyr Slobodianyk, Natalia Minska, Roman Shevchenko, Vasyl Servatyuk, Valery Strelets, Victoria Lukashenko, Yaroslav Kalchenko, Ernst Kussul, Tetyana Baydyk, Masuma Mammadova, Jorge Luis Rodriguez Mendoza
December 31, 2022